Flere og dygtigere faglærte

Helt generelt har vi brug for, at flere unge vælger en faglært uddannelse – en prognose siger, at vi kommer til at mangle omkring 70.000 med en faglært uddannelse i 2025, heraf 40.000 alene inden for industrien.

 

Der er mange veje til at få flere faglærte…

Og som en af vejene har jeg foreslået en ny form for skole-/virksomheds-samarbejde, der som udgangspunkt skal have værdi for begge parter – og så unge kan træffe et uddannelsesvalg på et mere oplyst grundlag.

Det kan f.eks. ske via udvikling af et elev- og virksomhedsrelevant undervisningsmateriale til folkeskolen med opgaver før, under og efter et virksomhedsbesøg. Det vil også fremme udmøntningen af den åbne skole i praksis.

 

Det er i den forbindelse meget vigtigt, at der findes samarbejdspartnere blandt virksomheder i hver skoles nærmiljø – det giver langt bedre muligheder for et langvarigt samarbejde.

 

Jeg har her initieret to eksempelprojekter – Sdr. Bjert Centralskole og AB Electric samt Brændkjærskolen og NSM:

Eksempelprojektet hos AB Electric blev testet i 2017 – forsøget er omtalt i denne artikel i fagbladet Electra, som udgives til installationsbranchen.

 

Og eksempelprojektet hos maskinfabrikken NSM A/S testes i 2018.

Åben skole og behovet for flere og dygtigere faglærte. Vi har forsøgt at koble de to ting ved initiering af i alt 8 skole-/virksomhedssamarbejder – 2 eksempelprojekter med undervisningsmaterialer og 6 adoptionsaftaler.