House of Innovation

I Kolding ville man i 2006 gerne gøre en ekstra indsats for at fremme erhvervsmæssig udvikling og vækst. Det kan princilielt ske på tre forskellige måder: tiltrække nye virksomheder, fremme udviklingen af de eksisterende og fremme at nye virksomheder starter op.

Specielt det sidste – at gøre gode ideer til gode forretninger via et bredt spekter af aktiviteter og tilbud til iværksættere og gøre det nemt for iværksætterne via én indgang til alle disse services var den bærende idé for etableringen af House of Innovation i 2006.

Jeg blev ansat som leder af iværksætterindsatsen i Kolding og leder af House of Innovation i 2006 og frem til 2015. Der skete rigtig meget i den periode, men hvis jeg skal sige det kort bliver det følgende:

Det har været mig en stor glæde at starte, udvikle og drive House of Innovation frem til en position som et af de mest kendte og anerkendte udviklingsmiljøer i Danmark målt på antallet og flowet af iværksættere, deres overlevelse og tilfredshed som lejere.

House of Innovation har i min tid som leder af huset været omdrejningspunktet for iværksætteri i Kolding, som en del af Business Koldings aktiviteter. Et iværksætter- og rådgivningshus, der hjælper med alt fra sparring og mentorordninger til netværksaktiviteter og kapitalfremskaffelse. Alt er samlet under ét tag, så man som iværksætter nemt kan få hjælp, uanset hvor i start-up-processen man befinder sig.

At give hinanden god energi hver dag og netværk, der virker, har været bærende elementer i udviklingen af husets særlige miljø, sjæl og kultur. Filosofien har været – her kan iværksættere etablere og drive deres virksomhed i inspirerende og udviklende rammer, vokse sig større, og drage videre. Og det lykkedes!

Se fx artiklen med Dagens succes: Iværksætter uden det praktiske bøvl.

I alt 192 iværksættere har været lejere i huset fra 1. aug. 2006 og til 30. april 2015.

Overlevelsesraten blandt iværksættere på landsplan efter 5 år er ca. 55%. Overlevelsesraten efter 5 år for iværksætterne i House of Innovation efter 5 år ligger på mellem 85% og 92%.

Det lykkedes også generelt at flytte Kolding fra en midterposition til top 3 blandt de 23 kommuner i Region Syddanmark vedr. iværksætterlyst og til at være over landsgennemsnittet vedr. iværksætteres overlevelse og jobvækst. Hvert år skaber de overlevende iværksættere ca. 450 nye arbejdspladser i Kolding.