Om mig

Min passion og mission

Min store passion er at hjælpe mennesker, der ønsker at skifte spor i tilværelsen og blive iværksættere. Og give sparring til udvikling af deres forretning. Med en bred erfaring fra både det private erhvervsliv og offentlig iværksætterservice har jeg rådgivet over 1000 personer.

 

Min mission er at hjælpe andre til succes. Mennesker med visioner, vilje og vovemod. Mennesker, der kan, vil og tør.

 

Lidt mere om mig

En bred erhvervserfaring fra det private erhvervsliv - både som ansat og som selvstændig - fra uddannelsessektoren og fra offentlig erhvervs- og iværksætterfremme samt en teoretisk ballast som civiløkonom (HA og HD i organisation).

 

Mit arbejdsfelt har i mange år været varierede konsulent- og udviklingsopgaver med iværksætteri og virksomhedsudvikling som et gennemgående tema. Jeg har bl.a. personligt rådgivet over 1000 personer vedr. etablering, drift og udvikling af deres egen virksomhed.

 

2015-2018

Projektleder for iværksætteri og entreprenørskab i Business Kolding – www.businesskolding.dk – med ansvar for specielt at få foretagsomhed, iværksætteri og entreprenørskab ind som det nye DNA i hele skolesystemet. En vigtig del af Kolding kommunes vision 2022 og erhvervsstrategi 2022.

I Kolding har 46 % af alle elever i grundskolen haft entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2016/2017 – i alt er det 5.418 elever, en fremgang på 45 % i forhold til skoleåret 2015/2016.

Kolding er ikke alene pænt over landsgennemsnittet. Faktisk er Kolding nr. 4 efter Fanø, Ikast-Brande og Middelfart.

Målet er nået – Kolding er kommet i Top 5, ja faktisk nr. 2 efter København målt på antal elever, der modtager undervisning i entreprenørskab. Mission completed.

Det er et resultat, som har mange fædre og er nået via et rigtig godt samspil og samarbejde mellem mange engagerede aktører, der har bidraget på hver deres måde og med hver deres kompetencer.

 

2006-2015

Leder af House of Innovation samt chef for iværksætteri og entreprenørskab i Business Kolding.

House of Innovation – det naturlige sted at starte for mennesker med nye ideer – se www.houseofinnovation.dk.

Det har været mig en stor glæde at starte, udvikle og drive House of Innovation frem til en position som et af de mest kendte og anerkendte udviklingsmiljøer i Danmark målt på antallet og flowet af iværksættere, deres overlevelse og tilfredshed som lejere.

House of Innovation har i min tid som leder af huset været omdrejningspunktet for iværksætteri i Kolding, som en del af Business Koldings aktiviteter. Et iværksætter- og rådgivningshus, der hjælper med alt fra sparring og mentorordninger til netværksaktiviteter og kapitalfremskaffelse. Alt er samlet under ét tag, så man som iværksætter nemt kan få hjælp, uanset hvor i start-up-processen man befinder sig.

At give hinanden god energi hver dag og netværk, der virker, har været bærende elementer i udviklingen af husets særlige miljø, sjæl og kultur. Filosofien har været – her kan iværksættere etablere og drive deres virksomhed i inspirerende og udviklende rammer, vokse sig større, og drage videre. Og det lykkedes!

 

2006-

Initiativtager til og Projektleder for oprettelse af en iværksætterhøjskole for iværksættere med vækstønsker og -potentiale. Iværksætterhøjskolen startede som et helt nyt initiativ i det jysk-fynske erhvervssamarbejde – se www.iv-hojskole.dk.

 

2002-2006

Leder af Sønderjyllands Iværksætterservice.

Jeg var her bl.a. initiativtager til og ansvarshavende redaktør for både Wallbreaker og Iværksætteravisen startisyd – se omtalen under resultater.

Jeg udarbejdede også "Portræt af iværksættere i Sønderjylland" – en større statistisk analyse af de nye virksomheder og personerne bag for at skaffe mere viden for bedre at kunne tilrettelægge den fremtidige iværksætterindsats i Sønderjylland. Se analysen under resultater.

Derudover var jeg redaktør på en iværksætterportal til fremme af innovation og iværksætteri i uddannelsessektoren på EMU Danmarks Læringsportal - https://www.emu.dk/.

 

1997-2002 

Projektleder for udvikling af et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om erhvervs- og turismeudvikling mellem kommunerne rundt om Ringkøbing Fjord – Egvad, Skjern, Ringkøbing og Holmsland.

Formidlede etablering og udvikling af et stærkt samarbejde, der allerede i 2002 blev formaliseret i en enhedsorganisation – Ringkøbing Fjord Samarbejdet. På erhvervs- og turistområdet en forløber for den senere kommunalreform, hvor kommunerne blev lagt sammen i 2007.

 

1990-1997

Erhvervskonsulent i Kolding Erhvervsråd

 

Se mere på:

min Facebook-profil:

min LinkedIn-profil:

 

Vil du gerne have sparring om iværksætteri, innovation og forretningsudvikling – så kontakt mig her.